[111120] Super Show 4 Seoul – Press Conference

Cr.TV Daily

Aigoooo!! тэд үнэхээр цөөхүүлээ харагдаад байхымдаа :(( Тэднээс энэ тоглолтонд Үргэлжлүүлэн унших